Jackson Michael Lyrics

Jackson Michael

Jackson Michael Lyrics

Credits

Written By:
Isuru Gimhana

Performer:
Costa x Maliya

Music:
Prathap Costa

Jackson Michael Lyrics in Sinhala

ඔතලා වික්කෙ මන් මකලා sela bulk medical
ජාවාරම් නෑ මේව ethical
වස විස බන් chemical
හන්ගන් මන් ඩිකියෙ අපෙ බන් vehical
කූර දිගය් වගෙ rifel
ආවා රෝද දෙකෙ cycle
නටනව වගෙ jackson මන් michael

එයි
basic salary ම බඩු ඉස්සර rent එක ගෙව්වම
ඉතුරු allowance ටිකත් බඩු අපෙ කොල්ලන්ට පෙව්වම
මිරින්ගුව පස්සෙන් මන් දිව්වෙ මෙ සල්ලි සෙල්ලම
ආසයි මන් කන්ඩ මාලු කොහෙද මීගමු ලෙල්ලම

යන්නෙ දැන් vaccation බාලි
නහයට ගැහැවම charlie
වගෙ මන් mohommad ali
පස්සෙන් මන් යන්නෙ බන් හොයන් වලි
පස්සෙම හොයන් මන් යන්නෙ බන් වලි
vitamin C වගෙ හපුව මන් mollie
captain cricket උම්බ විරාත් කෝලි
මහෙන්ද්‍ර මන් sign මචන් දෝනි

sign මචන් දෝනි මන් ගහන්නෙ ඕමි
ආසම බත් no macaroni
දාල මන් දත් montana toni
ඕනෙ සල්ලි පුරවල බන් ගෝනි
කඩ්ඩෙන් නන් p*** සින්හලෙන් **
uncle ඕනෙ මට ඔයාගෙ දෝනි

ආසම පස්සෙන් එයා p***
just like a horse just like a phony
ask your * she now **
දක්කනේ දෙන්නම අහසට පෝලින්
අත් දෙක ආසම කරන්ඩ rollin
වැදිල නැත්තං bro මට ෆුල් boaring
ආකස ගන්ගුලෙ දැන් කොල්ල් බ්න් scrolling
පීනන්නෙ මන් වගෙ julian bolling
පීනන්නෙ මන් වගෙ julian bolling

මන් වගෙ මන් වාගෙ ඒකෙක් නෑ කොහෙවත්
දැක්කොත් නන් ඒ මචන් හොල්මනක්
පස්සෙන් නෑ එන්නෙ මන් වෙස් වලන්
මෝහිනි වගෙ නෑ කෙස් මට
හැන්ගුව බොඩිය පස් යට
චැසිය හැන්ගුව ගස් යට
මචන් මේ beat එක යවපන් පස්සට

වික්කෙ මන් මකලා sela bulk medical
ජාවාරම් නෑ මේව ethical
වස විස බන් chemical
හන්ගන් මන් ඩිකියෙ අපෙ බන් vehical
කූර දිගය් වගෙ rifel
ආවා රෝද දෙකෙ cycle
නටනව වගෙ jackson මන් michael

basic salary ම බඩු ඉස්සර rent එක ගෙව්වම
ඉතුරු allowance ටිකත් බඩු අපෙ කොල්ලන්ට පෙව්වම
මිරින්ගුව පස්සෙන් මන් දිව්වෙ මෙ සල්ලි සෙල්ලම
ආසයි මන් කන්ඩ මාලු කොහෙද මීගමු ලෙල්ලම

එක කෙල්ලට ocd අනිත් කෙල්ලට add
උදෙ ඉන්දන් රෑ වෙනකන් ඔතාගෙන ඉන්නෙ මන් ආසම thc
මලිය කරේ බෝඩරෙ phd
Hood superstar certified G´s
මගෙ යාලුවො kings of cmb
rest in peace king capital D

වක්කරන්නෙ පෝසිලෙන් කපල ගන්නෙ seal
පස් කරනව පොලවට ආවොත් දාන්ඩ scene
අපෙ කොල්ලො එලකිරි නෑ loading free
ඕනෙ දෙයක් ඕනෙ තරම් load කරන්ඩ G
පිලියන්දල lean හැදුවෙ දාල D
බත් කන්ව වගෙ pop කරන්නෙ E
witaln ** **** **** මොන resting

feeling shut down කොල්ල කෙලින්
feeling shut down කොල්ල කෙලින්
feeling shut down අපෙ කොල්ලො up town
බලපන් මගෙ bust down
බලපන් මගෙ හම brown
පරනය් අඩො මගෙ crown
move කරන්නෙ අපි pownds
එලියට එද්දි හන්ද රවුම්
හොයා ගන්න figures රවුම්
අපෙ කොල්ලන්ට කතා හදන **** පව්
දන්නවනෙ its al about tye riches bruh

ගහන එකක් ගහපන් හොයන එකක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh
ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh
ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh
ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh

Jackson Michael Lyrics in English

otalā vikke man makalā sela bulk medical
jāvāram nǣ mēva ethical
vasa visa ban chemical
hangan man ḍikiye ape ban vehical
kūra digay vage rifel
āvā rōda deke cycle
naṭanava vage jackson man michael

eyi
basic salary ma baḍu issara rent eka gevvama
ituru allowance ṭikat baḍu ape kollanṭa pevvama
miringuva passen man divve me salli sellama
āsayi man kanḍa mālu koheda mīgamu lellama

yanne dæn vaccation bāli
nahayaṭa gæhævama charlie
vage man mohommad ali
passen man yanne ban hoyan vali
passema hoyan man yanne ban vali
vitamin C vage hapuva man mollie
captain cricket umba virāt kōli
mahendra man sign macan dōni

sign macan dōni man gahanne ōmi
āsama bat no macaroni
dāla man dat montana toni
ōne salli puravala ban gōni
kaḍḍen nan p*** sinhalen **
uncle ōne maṭa oyāge dōni

āsama passen eyā p***
just like a horse just like a phony
ask your * she now **
dakkanē dennama ahasaṭa pōlin
at deka āsama karanḍa rollin
vædila nættaṁ bro maṭa ful boaring
ākasa gangule dæn koll bn scrolling
pīnanne man vage julian bolling
pīnanne man vage julian bolling

man vage man vāge ēkek nǣ kohevat
dækkot nan ē macan holmanak
passen nǣ enne man ves valan
mōhini vage nǣ kes maṭa
hænguva boḍiya pas yaṭa
cæsiya hænguva gas yaṭa
macan mē beat eka yavapan passaṭa

vikke man makalā sela bulk medical
jāvāram nǣ mēva ethical
vasa visa ban chemical
hangan man ḍikiye ape ban vehical
kūra digay vage rifel
āvā rōda deke cycle
naṭanava vage jackson man michael

basic salary ma baḍu issara rent eka gevvama
ituru allowance ṭikat baḍu ape kollanṭa pevvama
miringuva passen man divve me salli sellama
āsayi man kanḍa mālu koheda mīgamu lellama

eka kellaṭa ocd anit kellaṭa add
ude indan rǣ venakan otāgena inne man āsama thc
maliya karē bōḍare phd
Hood superstar certified G ́s
mage yāluvo kings of cmb
rest in peace king capital D

vakkaranne pōsilen kapala ganne seal
pas karanava polavaṭa āvot dānḍa scene
ape kollo elakiri nǣ loading free
ōne deyak ōne taram load karanḍa G
piliyandala lean hæduve dāla D
bat kanva vage pop karanne E
witaln ** ****** **** **** mona resting

feeling shut down kolla kelin
feeling shut down kolla kelin
feeling shut down ape kollo up town
balapan mage bust down
balapan mage hama brown
paranay aḍo mage crown
move karanne api pownds
eliyaṭa eddi handa ravum
hoyā ganna figures ravum
ape kollanṭa katā hadana **** pav
dannavane its al about tye riches bruh

gahana ekak gahapan hoyana ekak hoyapan monā karat panapiṭin indin bruh
gahana ekak gahapan karana hoyana deyak hoyapan monā karat panapiṭin indin bruh
gahana ekak gahapan karana hoyana deyak hoyapan monā karat panapiṭin indin bruh
gahana ekak gahapan karana hoyana deyak hoyapan monā karat panapiṭin indin bruh