Costa – Chain Lyrics

[Sinhala]

දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම

දාපු දාපු වස වෙනස් වෙද්දී මම ඒ විදියට වුණා වෙනස්
ලෝකය දැක්කම Acid වලින් මම ඇත්තට දකිද්දී වෙනස්
දැක්කම චරිතයේ විනිවිද බාවය ආසම නෑ මං පොරට
ලෞකික ජිවිතේ ආතල් හින්ද මම ආගම දැක්කෙම හොරට
බෞද්ද ධර්මය ඇත්තක් නම් මන් ආයෙත් මව් ගර්බෙට
ආගම ධර්මය වෙනස් වුණත් ඔය කවුරුත් යටවෙය් කර්මෙට
මේ හම යය් බන් බල්ලට මං නං වඳින්නේ අල්ලට
දාගද්දී ඒකි බන් කටට ඒකි තදකරා තියල බං තල්ලට

කොච්චර Try කරත් ඈත් වෙන්ඩ මම වෙන්ඩම ආසම මත්
පුරවලා මගේ කටේ දැන් රන් දත්
32 න් ආසම මන් වන් දත්
අපි කුඩු කරොත් වත දැන් කුඩු කරන්නේ පිනවන්නට දිව ඇස් කන්
දුරුකරනවා උඹේ වස් බං
මේ Beat එක හැදුවේ මන් ඇස් වහං

Entrance Music undertaker මට වැදුනම pill එක Molly
Trip එක මට full Peak බඩු බහිද්දී කොල්ලට sorry
හිත සහ හදවත Fight එකක් වගේ Cartoon Tom & Jerry
කොච්චර බිව්වත් වදින්නේ නෑ මට නෑ මට රාළහාමි දැන් වෙරි
කඩුවෙල වංගුව ගත්තේ මං ස්කර්ර්ර්ර්ර්ර්ට්
බැංකුවේ ශේෂය ( cash counting noise )
උඩ අහසේ මං ( eagle )
හිත සිංහයා වගේ බං (Roar )
කෙල්ල කියය් ඔයා දැම්මම පෙති බබා ඔයාගේ චරිතේ හරිම වෙනස්
අල්ලන් අතින් මම කෙල්ලගෙන් අහනවා ඔයාට sure ද ? මං හරිම කෙනා

දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම
කොච්චර කැරි වැඩ කරත් ඊයේ මම උදේ පාන්දරම දණින්
හම්බෙන ගොඩක් උන් මගේ ජිවිතේ බං උන් දිව දෙකේ නය් උන් Cunning
මහත්තයා වගේ බන් රනිල් හැබය් මම ආසම මනුස්සයා සුනිල්
කහවත්තේ නෙමේ මන් හැබය් අතේ මුදු වගෙ මැණික් මන් විනිල්

Dollar Euro පවුම් කැරකෙනෙන්නේ අතේ බං සැපට
හැබය් තාම set මට ඒකාලේ ඇඳපු කැපම
කොල්ලෝ තාම කියය් ආස උඹේ ඒකාලේ රැපට
පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මන්
පොඩ්ඩක් ඉන්නේ මන් සැපට

මේ සංගීතේ දැම්ම මාව හරි පාරට
මේක කෙලින් පාරක් මට ඔන්නේ නෑ මාලිම මට
යන්නේ චාරිකා මම ඒවා lyrics කරා
හීනයක් වෙච්ච ගොඩක් දේවල් අද Legit වෙලා
ඒවා legit වෙලා show වල අද මං Headline වෙලා
මෙසේ තට්ටු කරපු බෙර යකෝ Bassline වෙලා
ඒකාලේ බීපු දේවල් අද හුත්තෝ සේලයින් වෙලා
කාලෙකින් කිව්වේ නෑ කවුරුත් මට කෙට්ටු වෙලා

20 20 නෙමේ මගේ ජිවිතේ මං test match මං දිනුන්
දිණුම ඈත අත වනනවා හැබය් මං ගහන්නේ නෑ බං පිනුම්
ආදරෙන් ද කොහෙද මතක් වෙලා මාව යන්නෙම හචින් මට කිඹුහුම්
තාත්ත එව්වා මාව Europe ඩොටකට මම කුළුඳුල පවුලක බිලිදුන්

දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම

 

[English]

Dakina Dakina Tæna Balapan Væhilā Himen
Magē Satuṭa Vanḍiyak Naṁ Man Innē Dæn Rimen
Jīvitē Davasin Davasa Yannē Gevila Kemen
Dīpu Dēval Valaṭa Stuti Mama Kiyannam Āmen
Væṭunā Yaṭin Maṁ Uḍaṭa Misak Set Nǣ Maṁ Æmaṭa
Hæppenḍa Giyapu Vanḍiya Bēruvē Kapalā Vamaṭa
Danin Væṭī Man Konaka Yædda Balan Maṁ Uḍaṭa
Chain Pænna Magē Lōkē Mama Tanivī Maṭama

Dāpu Dāpu Vasa Venas Veddī Mama Ē Vidiyaṭa Vuṇā Venas
Lōkaya Dækkama Acid Valin Mama Ættaṭa Dakiddī Venas
Dækkama Caritayē Vinivida Bāvaya Āsama Nǣ Maṁ Poraṭa
Laukika Jivitē Ātal Hinda Mama Āgama Dækkema Horaṭa
Baudda Dharmaya Ættak Nam Man Āyet Mav Garbeṭa
Āgama Dharmaya Venas Vuṇat Oya Kavurut Yaṭavey Karmeṭa
Mē Hama Yay Ban Ballaṭa Maṁ Naṁ Van̆dinnē Allaṭa
Dāgaddī Ēki Ban Kaṭaṭa Ēki Tadakarā Tiyala Baṁ Tallaṭa

Koccara Try Karat Ǣt Venḍa Mama Venḍama Āsama Mat
Puravalā Magē Kaṭē Dæn Ran Dat
32 N Āsama Man Van Dat
Api Kuḍu Karot Vata Dæn Kuḍu Karannē Pinavannaṭa Diva Æs Kan
Durukaranavā Um̆bē Vas Baṁ
Mē Beat Eka Hæduvē Man Æs Vahaṁ

Entrance Music Undertaker Maṭa Vædunama Pill Eka Molly
Trip Eka Maṭa Full Peak Baḍu Bahiddī Kollaṭa Sorry
Hita Saha Hadavata Fight Ekak Vagē Cartoon Tom & Jerry
Koccara Bivvat Vadinnē Nǣ Maṭa Nǣ Maṭa Rāḷahāmi Dæn Veri
Kaḍuvela Vaṁguva Gattē Maṁ Skarrrrrrṭ
Bæṁkuvē Śēṣaya ( Cash Counting Noise )
Uḍa Ahasē Maṁ ( Eagle )
Hita Siṁhayā Vagē Baṁ (Roar )
Kella Kiyay Oyā Dæmmama Peti Babā Oyāgē Caritē Harima Venas
Allan Atin Mama Kellagen Ahanavā Oyāṭa Sure Da ? Maṁ Harima Kenā

Dakina Dakina Tæna Balapan Væhilā Himen
Magē Satuṭa Vanḍiyak Naṁ Man Innē Dæn Rimen
Jīvitē Davasin Davasa Yannē Gevila Kemen
Dīpu Dēval Valaṭa Stuti Mama Kiyannam Āmen
Væṭunā Yaṭin Maṁ Uḍaṭa Misak Set Nǣ Maṁ Æmaṭa
Hæppenḍa Giyapu Vanḍiya Bēruvē Kapalā Vamaṭa
Danin Væṭī Man Konaka Yædda Balan Maṁ Uḍaṭa
Chain Pænna Magē Lōkē Mama Tanivī Maṭama
Koccara Kæri Væḍa Karat Īyē Mama Udē Pāndarama Daṇin
Hambena Goḍak Un Magē Jivitē Baṁ Un Diva Dekē Nay Un Cunning
Mahattayā Vagē Ban Ranil Hæbay Mama Āsama Manussayā Sunil
Kahavattē Nemē Man Hæbay Atē Mudu Vage Mæṇik Man Vinil

Dollar Euro Pavum Kærakenennē Atē Baṁ Sæpaṭa
Hæbay Tāma Set Maṭa Ēkālē Æn̆dapu Kæpama
Kollō Tāma Kiyay Āsa Um̆bē Ēkālē Ræpaṭa
Poḍḍak Venas Velā Man
Poḍḍak Innē Man Sæpaṭa

Mē Saṁgītē Dæmma Māva Hari Pāraṭa
Mēka Kelin Pārak Maṭa Onnē Nǣ Mālima Maṭa
Yannē Cārikā Mama Ēvā Lyrics Karā
Hīnayak Vecca Goḍak Dēval Ada Legit Velā
Ēvā Legit Velā Show Vala Ada Maṁ Headline Velā
Mesē Taṭṭu Karapu Bera Yakō Bassline Velā
Ēkālē Bīpu Dēval Ada Huttō Sēlayin Velā
Kālekin Kivvē Nǣ Kavurut Maṭa Keṭṭu Velā

20 20 Nemē Magē Jivitē Maṁ Test Match Maṁ Dinun
Diṇuma Ǣta Ata Vananavā Hæbay Maṁ Gahannē Nǣ Baṁ Pinum
Ādaren Da Koheda Matak Velā Māva Yannema Hacin Maṭa Kim̆buhum
Tātta Evvā Māva Europe Ḍoṭakaṭa Mama Kuḷun̆dula Pavulaka Bilidun

Dakina Dakina Tæna Balapan Væhilā Himen
Magē Satuṭa Vanḍiyak Naṁ Man Innē Dæn Rimen
Jīvitē Davasin Davasa Yannē Gevila Kemen
Dīpu Dēval Valaṭa Stuti Mama Kiyannam Āmen
Væṭunā Yaṭin Maṁ Uḍaṭa Misak Set Nǣ Maṁ Æmaṭa
Hæppenḍa Giyapu Vanḍiya Bēruvē Kapalā Vamaṭa
Danin Væṭī Man Konaka Yædda Balan Maṁ Uḍaṭa
Chain Pænna Magē Lōkē Mama Tanivī Maṭama

 

[English Meaning]

Look where you see, it is covered with snow
My happiness is a compensation, I am now in Rimen
Life goes slowly day by day
Thank you for the things given, I will say Amen
I didn’t set, but I fell from below, I baited
The happenda was saved by cutting to the left
I fell down and looked at the corner
Chain jumped in my world and I was alone

As the poison changed, so did I change
Seeing the world is different from Acid when I actually see it
I don’t like the character’s transparency when I see it
Because worldly life is fun, I saw religion as a scam
If Buddhism is true, I will return to the mother’s womb
Regardless of religion, everyone is subject to karma
I bow down to this hideous dog
When putting it in the mouth, put it firmly in the mouth

No matter how much I try, I still love to stay away
I now have gold teeth in my mouth
Out of 32, my favorite is Van Dutt
If we grind it, we grind it now, tongue, eyes, and ears to enjoy
Get rid of your poison
I made this beat with my eyes closed

Entrance Music undertaker The pill that struck me was Molly
I’m sorry to the boy when the trip is full peak load for me
Cartoon Tom & Jerry like a heart and heart fight
No matter how much I drink, it doesn’t hurt me. I’m tired now
I took the Kaduwela bend
Bank balance (cash counting noise)
Eagle in the sky
Heart is like a lion (Roar)
Say girl, when you put pills baby, your character is very different
I ask the girl by hand are you sure? I am very person

Look where you see, it is covered with snow
My happiness is a compensation, I am now in Rimen
Life goes slowly day by day
Thank you for the things given, I will say Amen
I didn’t set, but I fell from below, I baited
The happenda was saved by cutting to the left
I fell down and looked at the corner
Chain jumped in my world and I was alone
No matter how much work I do, yesterday I was on my knees early in the morning
Most of the people I meet in my life are cunning
Ranil is like a husband, my favorite person is Sunil
I am not yellow, but I am vinyl, like a ring in my hand

Dollar, Euro, and Pound are spinning comfortably in the hand
But the cut I wore at that time is still set
Guys, I still love your Ekala rap
I have changed a little
I am a little happy

This music put me on the right path
This is not a straight road for me
Going on trips, I wrote them lyrics
Many things that were a dream have become Legit today
They are legit and today I am the headliner in the show
Drums tapped like this have become Bassline
The things that were drunk at that time are now completely saline
It’s been a while since anyone told me that I was thin

Not 20 20 in my life, I won the test match
Win is waving away, but I’m not hitting, thank you
Where do you remember me with love?
My father sent me to Europe where I was born into a family

Look where you see, it is covered with snow
My happiness is a compensation, I am now in Rimen
Life goes slowly day by day
Thank you for the things given, I will say Amen
I didn’t set, but I fell from below, I baited
The happenda was saved by cutting to the left
I fell down and looked at the corner
Chain jumped in my world and I was alone

Full rights of the lyrics belong to the original owners

Tags

Album

Unknown

License

AirXone

Listen

Ranwan Samanala Rane (රන්වන් සමනළ රෑනේ) - Udara Kaushalya | Official Music Video

Play Video