Release Date

Dec 1, 2023

View Count

329

Hip Hop Wattuwa 2 Lyrics

[Sinhala]

Maliya:
මොකද වෙන්නෙ කොළඹ
Welcome to පදනමෙ වාට්ටුවට
සෙල්ලම් නෑ මිසී එනවා 6ට
බෙහෙත් දෙනවා ඇවිත් තිතට
මුලින්ම බෙහෙත් දෙන්නෙ හිතට
පස්සෙ ඉතුරු දෙකයි එකට
අන්ධකාරයි රෑ එළි වෙනකන් ලේසර් එළි වටේම
වාට්ටු අංක 01-14
මලියයි යාළුවො ටිකයි මෙතන තමයි කරලා ඉන්නෙ නතර
God Tier ලෙඩ්ඩු ඇතුලෙ
ගෝතයෝ එලියේ
දීපන් වතුර
පෝලින් ගැහිලා focus කරන් ඉන්නෙ හිලෙන් දාන යතුර
බලන් ඉන්නෙ මුට්ටියෙ කිරි
යන්නෙම නෑ උතුර
ඌ කුට්ටි කුට්ටී ගත්තා
උඹලට ඉතුරු වෙන්නෙ පතුර
හතුරා කියලා පෙන්නුවෙ
බලන් උඹෙ අතට දෙන්නෙ කතුර
බැලු බැලු අත බලන් ඉන්න එපා යකෝ මතුර මතුර
උඹලට හරි යනකොට නිදි මත මට එනවා අතරින් පතර
ඔක්කොම (Censored) දාර බයියො එකමුතු කලා පදනමෙ කුණුහපර
උඹලා (Censored) වැඩ කරලා ඉවර උනාම කරපං papers සතර
පුංචි කාලේ ඉවර වෙලත් මොකද (Censored) තාම ගෙදර
දොස්තර බෙහෙත් දෙනවා ඉවෙන්
Nurseලා ගන්නෙ නෑ මනු ලොවෙන්
මගේ වාට්ටුවෙ sponge bath දෙන්නෙ කොළඹ කෙල්ලො දිවෙන්
Dedicated nurse කෙනෙක් ලෙඩෙක් ගානෙ ලෙඩ්ඩු සුවෙන්
එළි වෙනකොට nurseලා මාරැ වෙලා කොල්ලො ඉන්නෙ දුකෙන්
අල්ලපු වාට්ටුවල කබර (Censored) ඩිස් කරනවා අම්බානක
බාර් එකට බාර් එකක් second වෙන්නැති bars මා ලග
බාර් අල්ලන් දෙන bars ලිව්වෙ bar එකේ මාකොල
මලියා වගේ රැපක් ගහපන් පුලුවන්නම් චාමර
උඹලා බඩ සෝලි හාමතේ
මලියා රස්තියාදු පදනමේ
අපි බැස්ස ගමන් කොළඹ කොල්ලො පෙන්නන්නෙම ආදරේ
ගෝස්තිය ඉන්නවා තව්තිසාවෙත්
Representing 12 බෝඩරේ
කරනවා බොල සදා සොත්තී
පස්සෙ බවන්තුතේ
Welcome to the වාට්ටුව
මේක උඩම තට්ටුව
පුංචි මලිත්ගෙ ග්‍රහයා
පදනම තමයි ආණ්ඩුව
අකුරෙන් අකුර කියලා දෙන්නම්
කොළඹ කරන රන්ඩුව
Doggyයා කිව්වා 100ක් ගහන්න එපා
මැදින් කපපන්
බම්බුව

Big Doggy:
ජනෙලයෙන් එලීය බැලුවා, ලෙඩ්ඩු ඇවීත් පොලීමේ
නමක් ඇතත් නැතත්, ලියපන් ගත්ත වස වීස මේ පොරමේ
Half baked පොරණේ, කොල්ලෝ hustling බොඩීමේ
එලීය ඇතුල කීයලා නෑ කරුමේ දෙපැත්තටම දොළනේ

ගම පුරාම search … රොගීයෝ තනී බීශනේ
Neat දාලා ශොට් දෙකයී, වාට්ටුවම සීරුවෙන්
MBBS පෙරීයමුල්ල, IRC ….මහ වීදීයෙන්
ඩොකා බෑගැලා ඉන්නේ රොකට් එකෙන් නර්ස් ඉන්නේ බීතීයෙන්

කොල්ලෝ සීක් එකේ දපනේ දාලා ඇදං බදං,
කෙල්ලෝ කීක් එකේ ලයීන ඇදලා, අමත පදං
වීසීට් එකට ආපු කදං,පලං ඇදලා නාග සලං
පදං වෙච්ච වදං, ගොතයෝ යන්නේ කං අඩී දෙකම
පලං

එස්කො බාර් එලීයේ….එක් බාර් ඇතුලේ
මලීයා බාර්ස් ගාන කීයපං, ලයීං තද බද මේ පපුවේ
මල නොතලා රේනු ගත්තා ගැට නෑ මචං පතුලේ
ලෙඩා සැපේ ඉන්න මීසී ඇවීත් සුරේ දාලා වතුරේ

පොලීමේ මෙඩීකල්, prescribed clinical
වට්ටොරුව දෙන්නම් වීශ chemical,
ලෙඩා ICU ,situation critical
ඩොකා ෆුල් ෆීසීකල්, barz ලිරීකල්

සීංහල සීලබස්,හැඩ වැඩ සීලබල්ස්
වාට්ටුවේ සාත්තුව original,මීරකල්
රැප් ජොතී swag කවදත් untochable
Unmatchable ( Swich )

ඉන්නම් මම කරුවලේ, ගහං ඔලුව කලු ගලේ
එකට ඉදලා අපීව කපපු එවුන් නෑ මේ වාට්ටුවෙ
හයීය බලපං සැටලීමේ, කැටයං නෑ පදනමේ
මාත් ඉන්නේ පික් එකට රීච් වෙලා ජඩ කමේ

බර දන්නවා ටක්කෙට මචං අත නොගැවට යකඩෙ
පස් උනත් මහ පොලවේ, ලිව්වා උසම තැනක මතකේ
පීච් එක ඉම්බා කොල්ලා ගහලා සනා වගේ ගහලා ශතකේ
කීයපන් ඩොගී දක්ශයා දවසක ඇවීලෙද්දී චීතකේ

Wel com to the wattuwa, මෙක උඩම තට්ටුව
හතර වෙටෙන් ලෙඩ්ඩු බැහැලා ඩොකා දුන්නා සාත්තුව…x 2

Big Doggy

ජනෙලයෙන් එලීය බැලුවා, ලෙඩ්ඩු ඇවීත් පොලීමේ
නමක් ඇතත් නැතත්, ලියපන් ගත්ත වස වීස මේ පොරමේ
Half baked පොරණේ, කොල්ලෝ hustling බොඩීමේ
එලීය ඇතුල කීයලා නෑ කරුමේ දෙපැත්තටම දොළනේ

ගම පුරාම search … රොගීයෝ තනී බීශනේ
Neat දාලා ශොට් දෙකයී, වාට්ටුවම සීරුවෙන්
MBBS පෙරීයමුල්ල, IRC ….මහ වීදීයෙන්
ඩොකා බෑගැලා ඉන්නේ රොකට් එකෙන් නර්ස් ඉන්නේ බීතීයෙන්

කොල්ලෝ සීක් එකේ දපනේ දාලා ඇදං බදං,
කෙල්ලෝ කීක් එකේ ලයීන ඇදලා, අමත පදං
වීසීට් එකට ආපු කදං,පලං ඇදලා නාග සලං
පදං වෙච්ච වදං, ගොතයෝ යන්නේ කං අඩී දෙකම
පලං

එස්කො බාර් එලීයේ….එක් බාර් ඇතුලේ
මලීයා බාර්ස් ගාන කීයපං, ලයීං තද බද මේ පපුවේ
මල නොතලා රේනු ගත්තා ගැට නෑ මචං පතුලේ
ලෙඩා සැපේ ඉන්න මීසී ඇවීත් සුරේ දාලා වතුරේ

පොලීමේ මෙඩීකල්, prescribed clinical
වට්ටොරුව දෙන්නම් වීශ chemical,
ලෙඩා ICU ,situation critical
ඩොකා ෆුල් ෆීසීකල්, barz ලිරීකල්

සීංහල සීලබස්,හැඩ වැඩ සීලබල්ස්
වාට්ටුවේ සාත්තුව original,මීරකල්
රැප් ජොතී swag කවදත් untochable
Unmatchable ( Swich )

ඉන්නම් මම කරුවලේ, ගහං ඔලුව කලු ගලේ
එකට ඉදලා අපීව කපපු එවුන් නෑ මේ වාට්ටුවෙ
හයීය බලපං සැටලීමේ, කැටයං නෑ පදනමේ
මාත් ඉන්නේ පික් එකට රීච් වෙලා ජඩ කමේ

බර දන්නවා ටක්කෙට මචං අත නොගැවට යකඩෙ
පස් උනත් මහ පොලවේ, ලිව්වා උසම තැනක මතකේ
පීච් එක ඉම්බා කොල්ලා ගහලා සනා වගේ ගහලා ශතකේ
කීයපන් ඩොගී දක්ශයා දවසක ඇවීලෙද්දී චීතකේ

Wel com to the wattuwa, මෙක උඩම තට්ටුව
හතර වෙටෙන් ලෙඩ්ඩු බැහැලා ඩොකා දුන්නා සාත්තුව…x 2

 

[English]

Maliya:
Mokada Venne Koḷam̆ba
Welcome To Padaname Vāṭṭuvaṭa
Sellam Nǣ Misī Enavā 6ṭa
Behet Denavā Ævit Titaṭa
Mulinma Behet Denne Hitaṭa
Passe Ituru Dekayi Ekaṭa
Andhakārayi Rǣ Eḷi Venakan Lēsar Eḷi Vaṭēma
Vāṭṭu Aṁka 01-14
Maliyayi Yāḷuvo Ṭikayi Metana Tamayi Karalā Inne Natara
God Tier Leḍḍu Ætule
Gōtayō Eliyē
Dīpan Vatura
Pōlin Gæhilā Focus Karan Inne Hilen Dāna Yatura
Balan Inne Muṭṭiye Kiri
Yannema Nǣ Utura
Ū Kuṭṭi Kuṭṭī Gattā
Um̆balaṭa Ituru Venne Patura
Haturā Kiyalā Pennuve
Balan Um̆be Ataṭa Denne Katura
Bælu Bælu Ata Balan Inna Epā Yakō Matura Matura
Um̆balaṭa Hari Yanakoṭa Nidi Mata Maṭa Enavā Atarin Patara
Okkoma (Censored) Dāra Bayiyo Ekamutu Kalā Padaname Kuṇuhapara
Um̆balā (Censored) Væḍa Karalā Ivara Unāma Karapaṁ Papers Satara
Puṁci Kālē Ivara Velat Mokada (Censored) Tāma Gedara
Dostara Behet Denavā Iven
Nurselā Ganne Nǣ Manu Loven
Magē Vāṭṭuve Sponge Bath Denne Koḷam̆ba Kello Diven
Dedicated Nurse Kenek Leḍek Gāne Leḍḍu Suven
Eḷi Venakoṭa Nurselā Māræ Velā Kollo Inne Duken
Allapu Vāṭṭuvala Kabara (Censored) Ḍis Karanavā Ambānaka
Bār Ekaṭa Bār Ekak Second Vennæti Bars Mā Laga
Bār Allan Dena Bars Livve Bar Ekē Mākola
Maliyā Vagē Ræpak Gahapan Puluvannam Cāmara
Um̆balā Baḍa Sōli Hāmatē
Maliyā Rastiyādu Padanamē
Api Bæssa Gaman Koḷam̆ba Kollo Pennannema Ādarē
Gōstiya Innavā Tavtisāvet
Representing 12 Bōḍarē
Karanavā Bola Sadā Sottī
Passe Bavantutē
Welcome To The Vāṭṭuva
Mēka Uḍama Taṭṭuva
Puṁci Malitge Grahayā
Padanama Tamayi Āṇḍuva
Akuren Akura Kiyalā Dennam
Koḷam̆ba Karana Ranḍuva
Doggyyā Kivvā 100k Gahanna Epā
Mædin Kapapan
Bambuva

Big Doggy:
Janelayen Elīya Bæluvā, Leḍḍu Ævīt Polīmē
Namak Ætat Nætat, Liyapan Gatta Vasa Vīsa Mē Poramē
Half Baked Poraṇē, Kollō Hustling Boḍīmē
Elīya Ætula Kīyalā Nǣ Karumē Depættaṭama Doḷanē

Gama Purāma Search … Rogīyō Tanī Bīśanē
Neat Dālā Śoṭ Dekayī, Vāṭṭuvama Sīruven
Mbbs Perīyamulla, Irc ….maha Vīdīyen
Ḍokā Bǣgælā Innē Rokaṭ Eken Nars Innē Bītīyen

Kollō Sīk Ekē Dapanē Dālā Ædaṁ Badaṁ,
Kellō Kīk Ekē Layīna Ædalā, Amata Padaṁ
Vīsīṭ Ekaṭa Āpu Kadaṁ,palaṁ Ædalā Nāga Salaṁ
Padaṁ Vecca Vadaṁ, Gotayō Yannē Kaṁ Aḍī Dekama
Palaṁ

Esko Bār Elīyē….ek Bār Ætulē
Malīyā Bārs Gāna Kīyapaṁ, Layīṁ Tada Bada Mē Papuvē
Mala Notalā Rēnu Gattā Gæṭa Nǣ Macaṁ Patulē
Leḍā Sæpē Inna Mīsī Ævīt Surē Dālā Vaturē

Polīmē Meḍīkal, Prescribed Clinical
Vaṭṭoruva Dennam Vīśa Chemical,
Leḍā Icu ,situation Critical
Ḍokā Ful Fīsīkal, Barz Lirīkal

Sīṁhala Sīlabas,hæḍa Væḍa Sīlabals
Vāṭṭuvē Sāttuva Original,mīrakal
Ræp Jotī Swag Kavadat Untochable
Unmatchable ( Swich )

Innam Mama Karuvalē, Gahaṁ Oluva Kalu Galē
Ekaṭa Idalā Apīva Kapapu Evun Nǣ Mē Vāṭṭuve
Hayīya Balapaṁ Sæṭalīmē, Kæṭayaṁ Nǣ Padanamē
Māt Innē Pik Ekaṭa Rīc Velā Jaḍa Kamē

Bara Dannavā Ṭakkeṭa Macaṁ Ata Nogævaṭa Yakaḍe
Pas Unat Maha Polavē, Livvā Usama Tænaka Matakē
Pīc Eka Imbā Kollā Gahalā Sanā Vagē Gahalā Śatakē
Kīyapan Ḍogī Dakśayā Davasaka Ævīleddī Cītakē

Wel Com To The Wattuwa, Meka Uḍama Taṭṭuva
Hatara Veṭen Leḍḍu Bæhælā Ḍokā Dunnā Sāttuva…x 2

Big Doggy

Janelayen Elīya Bæluvā, Leḍḍu Ævīt Polīmē
Namak Ætat Nætat, Liyapan Gatta Vasa Vīsa Mē Poramē
Half Baked Poraṇē, Kollō Hustling Boḍīmē
Elīya Ætula Kīyalā Nǣ Karumē Depættaṭama Doḷanē

Gama Purāma Search … Rogīyō Tanī Bīśanē
Neat Dālā Śoṭ Dekayī, Vāṭṭuvama Sīruven
Mbbs Perīyamulla, Irc ….maha Vīdīyen
Ḍokā Bǣgælā Innē Rokaṭ Eken Nars Innē Bītīyen

Kollō Sīk Ekē Dapanē Dālā Ædaṁ Badaṁ,
Kellō Kīk Ekē Layīna Ædalā, Amata Padaṁ
Vīsīṭ Ekaṭa Āpu Kadaṁ,palaṁ Ædalā Nāga Salaṁ
Padaṁ Vecca Vadaṁ, Gotayō Yannē Kaṁ Aḍī Dekama
Palaṁ

Esko Bār Elīyē….ek Bār Ætulē
Malīyā Bārs Gāna Kīyapaṁ, Layīṁ Tada Bada Mē Papuvē
Mala Notalā Rēnu Gattā Gæṭa Nǣ Macaṁ Patulē
Leḍā Sæpē Inna Mīsī Ævīt Surē Dālā Vaturē

Polīmē Meḍīkal, Prescribed Clinical
Vaṭṭoruva Dennam Vīśa Chemical,
Leḍā Icu ,situation Critical
Ḍokā Ful Fīsīkal, Barz Lirīkal

Sīṁhala Sīlabas,hæḍa Væḍa Sīlabals
Vāṭṭuvē Sāttuva Original,mīrakal
Ræp Jotī Swag Kavadat Untochable
Unmatchable ( Swich )

Innam Mama Karuvalē, Gahaṁ Oluva Kalu Galē
Ekaṭa Idalā Apīva Kapapu Evun Nǣ Mē Vāṭṭuve
Hayīya Balapaṁ Sæṭalīmē, Kæṭayaṁ Nǣ Padanamē
Māt Innē Pik Ekaṭa Rīc Velā Jaḍa Kamē

Bara Dannavā Ṭakkeṭa Macaṁ Ata Nogævaṭa Yakaḍe
Pas Unat Maha Polavē, Livvā Usama Tænaka Matakē
Pīc Eka Imbā Kollā Gahalā Sanā Vagē Gahalā Śatakē
Kīyapan Ḍogī Dakśayā Davasaka Ævīleddī Cītakē

Wel Com To The Wattuwa, Meka Uḍama Taṭṭuva
Hatara Veṭen Leḍḍu Bæhælā Ḍokā Dunnā Sāttuva…x 2

 

[English Meaning]

Malia:
What will happen in Colombo?
Welcome to the foundation ward
No play, Missy is coming at 6
Medicines are given to the point
Medicine is first given to the mind
Then the remaining two together
It’s dark and the lasers are all around until dawn
Ward No. 01-14
The bride and her friends stop here
God Tier patients are included
The Goths are out
give me water
Pauline is focusing on putting the key in the hole
Waiting for the milk in the pot
The North will not go
It took blocks
What you are left with is Patura
Showed as the enemy
Balan gives you scissors
Look, look, don’t look at your hand, you’re madura madura
When you’re okay, I get a headache when I sleep
All (Censored) Dara Bio United Art Foundation’s rubbish
When you (Censored) are done with the work, do the four papers
Even though childhood is over, why (Censored) is still at home
The doctor gives medicine
Nurses are not taken from Manu world
In my ward sponge bath is given by Colombo girls
A dedicated nurse heals the sick
When it dawned, the nurses were dead and the boys were sad
Censored diss in neighboring wards
For me, a bar is second to a bar
Makola of the bar wrote the bars that hold the bars
Rap like Malia if you can
You’re full of shit
Malia Rastiadu Foundation
As soon as we got off, the Colombo boys showed their love
Gostiya is also in Tavtisa
Representing 12 borders
It is always stupid
Later Bawantuthe
Welcome to the ward
This is the top floor
Little Malit’s planet
The foundation is the government
I will tell you letter by letter
The fight in Colombo
Doggy said don’t hit 100
Cut through the middle
Bamboo

Big Doggy:
I looked out of the window, I was sick
Whether you have a name or not, write down the poison you got in this fight
Half baked in Porane, the boys are hustling and drinking
Eliya did not say inside, Karume flows both ways

Search all over the village … the patients are lonely
Neat put two shots, the ward is alert
MBBS Periyamulla, IRC ….from Maha Veedee
Doka is bagged and nurse is from Beethi

Boys put on clothes in Sek,
The girls draw the lines in the cake, Amata Padang
When he came to the visit, he pulled the fruit and killed the snake
Padang vecha wadang, Goths go to Kang Adi both
Palan

Esco bar outside….one bar inside
How many bars are Malia, Lying is tight in this chest
The stamens were taken without crushing the flower. There were no knots at the bottom
Even if the patient is well, Missy came and left him in the water

Medical, prescribed clinical
I will give the recipe, special chemical,
Patient in ICU, situation critical
Doka full physical, barz lyrical

Sinhala Syllabus, Shape Work Syllabus
The nursing of the ward is original, Mirakal
Rap Jothi swag is always untouchable
Unmatchable (Switch)

I will stay in Karuvale, Gahang’s head is in the black stone
There are no people in this ward who cut us off since we were together
In the six-part settlement, there is no foundation
I am also in the middle of reaching for the pick

You know the weight of the iron without touching it
Even if the ground is on the ground, I remember writing in the highest place
The peach was hit by Imba boy and he hit it like a sana and scored a century
How many times doggy Dakshaya when the cheetah flares up one day

Wel com to the wattuwa, this is the top floor
The patients came down from four and gave nursing care…x 2

Big Doggy

I looked out of the window, I was sick
Whether you have a name or not, write down the poison you got in this fight
Half baked in Porane, the boys are hustling and drinking
Eliya did not say inside, Karume flows both ways

Search all over the village … the patients are lonely
Neat put two shots, the ward is alert
MBBS Periyamulla, IRC ….from Maha Veedee
Doka is bagged and nurse is from Beethi

Boys put on clothes in Sek,
The girls draw the lines in the cake, Amata Padang
When he came to the visit, he pulled the fruit and killed the snake
Padang vecha wadang, Goths go to Kang Adi both
Palan

Esco bar outside….one bar inside
How many bars are Malia, Lying is tight in this chest
The stamens were taken without crushing the flower. There were no knots at the bottom
Even if the patient is well, Missy came and left him in the water

Medical, prescribed clinical
I will give the recipe, special chemical,
Patient in ICU, situation critical
Doka full physical, barz lyrical

Sinhala Syllabus, Shape Work Syllabus
The nursing of the ward is original, Mirakal
Rap Jothi swag is always untouchable
Unmatchable (Switch)

I will stay in Karuvale, Gahang’s head is in the black stone
There are no people in this ward who cut us off since we were together
In the six-part settlement, there is no foundation
I am also in the middle of reaching for the pick

You know the weight of the iron without touching it
Even if the ground is on the ground, I remember writing in the highest place
The peach was hit by Imba boy and he hit it like a sana and scored a century
How many times doggy Dakshaya when the cheetah flares up one day

Wel com to the wattuwa, this is the top floor
The patients came down from four and gave nursing care…x 2

Full rights of the lyrics belong to the original owners

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Hip Hop Wattuwa

Listen

Hip Hop Wattuwa 2 (Official Music Video) - Big Doggy feat.Maliya

Play Video