Release Date

Sep 19, 2023

View Count

517

Shan Putha – VisaBJAY Lyrics

[Sinhala]

බර Feeling එකේ වටමේස Party දාපු සාලේ,
එක Call එකෙන් 20/30ක් ගෙන්නවපු කාලේ,
තාමත් එකෙක් දිග දාලා Rolling එකේ,
Finish වෙන්නෙ morning එකේ,
වෙයං කොන්ද කෙලින් එකෙක්
කෝහොමෙන් කෝහොම හරි

ජීවිතේ වැඩි හරියක් ගෙවුනෙ අපෙ පාරේ,
උපතින්ම දාංගලේ මේ කෝමත් වැඩියි නහරේ,
අපිනම් දිල්තෝ පාගල් එකේ,
කෝමත් ඉන්නෙ ආතල් එකේ,
මොලේ ඝන මීටර් එකේ Run වෙන එකෙක් මල්ලෙ…

[Verse1]
කිරිසප්පයො තූල් දානවා,
ගැටවරයෝ Cool ගහනවා,
Traffic කාලෙට උහුලන්නෑ රටපුරා Call ගහනවා,..
අපි ගානට බෝලෙ දානවා,
කෝහොම හරි ජිවිතේ රෝල ගහනවා,
රැව්වොත් රැව්වා රැව්වාමයි මහසෝනා උනත් ඔරෝලා බලනවා…!

දැන් Full Decent ගුස්පිය අල්ලපු තිරිසනා ගහේ බැන්දා,
Islanwide “විසබීජෙ” දෙන්නෙ අපි මෙහේ ඉඳන්,
පට්ට ගහනවා ඇහේ ඉඳන්,
මගුලක් කියනවා ඔහේ ඉඳන්,
ට්‍රැක් එක දාන්නෙ 09ට ඒත් කට්ටිය Ready 05හේ ඉඳන්,

කලබල කරන්න එපා කන බොන තැන්වල ආපු,
මිට මොලවල ගහනවා අඬගහලා මෙහෙ එනවාකෝ,
බොට එලෝ එලෝ ගහනවා පම්පෝරි කතා කරොත් කොල්ලො වටකරගෙන ආපහු,
බොලා ඇරගත්තෙ ලෙසි පහසු කටක් නෙමෙයි පෙරකල වහපු..//

ගානට තැනට අඩෝ Enter වෙන්නෙ,
සෙප්පඩවිජ්ජාව දාගෙන නෑඩෝ මේ මන්නං Chater වෙන්නෙ,
බක පණ්ඩිත පොඩි එවුනුත් හීනෙන් Harry Potter වෙන්නේ,
ඉස්සර කරපුවා අපිටත් මල්ලි දැන් දැන් තමයි මීටර් වෙන්නෙ….!

[Hook1]
බර Feeling එකේ වටමේස Party දාපු සාලේ,
එක Call එකෙන් 20/30ක් ගෙන්නවපු කාලේ,
තාමත් එකෙක් දිග දාලා Rolling එකේ,
Finish වෙන්නෙ morning එකේ,
වෙයං කොන්ද කෙලින් එකෙක්
කෝහොමෙන් කෝහොම හරි

ජීවිතේ වැඩි හරියක් ගෙවුනෙ අපෙ පාරේ,
උපතින්ම දාංගලේ මේ කෝමත් වැඩියි නහරේ,
අපිනම් දිල්තෝ පාගල් එකේ,
කෝමත් ඉන්නෙ ආතල් එකේ,
මොලේ ඝන මීටර් එකේ Run වෙන එකෙක් මල්ලි…!

[Hook2]
ජීවිතේ ගොඩක් දෙනෙකි ආව නාව,
වේදනාවෙන් හිතන්නෙ ඇඟිල්ල කනේ ගාව ගාව,
හැමදේම වේදනාව,
රැප උනා භාවනාව,
යන්නම දෙන්නෑ කොල්ලො කියනවා ශානා ඕන තව තව තව තව….!

[Bridge]
කොල්ලො කියනවා යන්නම් දෙන්නෑ ශානා ඕන තව තව… තව… තව..!

[Verse2]
කෙලවල ගම්(Glue) Auto ඇලවෙන්නෙ,
හෙලවෙන දත් Auto ගැලවෙන්නෙ,
කෙළ බිඳක් නෑ කටින් හොලවන්නෙ,
මරිවානා නම් පස්සෙන් එලවන්නෙ,

එළිවෙනකම් ආතල් දානවා
වරකෙට ක/කො කාක්කොත් වහනවා,
ඔලු හිරකරගෙන බැරි බර කරේ තියන් කළු සුරුට්ටුව බිබී තේ එකක් ගහනවා..!

කවුද මන්ද මට කෝලක්📞 ගහනවා
මං දන්නෑ මං පාරක් ගහනවා,
Empty මාරු ගල් කාලක් ගහනවා,
පාරක් ගානෙ අපි කරක් ගහනවා…!

ගෙවුනු කාලෙක ඉහත
ඒ උන්නු එවුන් දැන් නැත,
කීවා නොකීවා මාහිතෙ එවුන් ඉහලිම්ම ඇත…./

[Bridge2]
අපි ආපු ගියපු කාපු බීපු තැන්වල කියපුකරපු දේවල් දෝංකාරෙ තියනවා කංවල තාම…./
Quality පමණයි අපි වැදගත් කොට සලකන්නෙ, අනවශ්‍යයි තානාන්තර සහ පුද්ගල නාම…//

[Hook1]
බර Feeling එකේ වටමේස Party දාපු සාලේ,
එක Call එකෙන් 20/30ක් ගෙන්නවපු කාලේ,
තාමත් එකෙක් දිග දාලා Rolling එකේ,
Finish වෙන්නෙ morning එකේ,
වෙයං කොන්ද කෙලින් එකෙක්
කෝහොමෙන් කෝහොම හරි

ජීවිතේ වැඩි හරියක් ගෙවුනෙ අපෙ පාරේ,
උපතින්ම දාංගලේ මේ කෝමත් වැඩියි නහරේ,
අපිනම් දිල්තෝ පාගල් එකේ,
කෝමත් ඉන්නෙ ආතල් එකේ,
චාටර් වෙන්නෑ Decent එකේ ඉන්න එකෙක් මල්ලේ…..!!

[English]

Bara Feeling Ekē Vaṭamēsa Party Dāpu Sālē,
Eka Call Eken 20/30k Gennavapu Kālē,
Tāmat Ekek Diga Dālā Rolling Ekē,
Finish Venne Morning Ekē,
Veyaṁ Konda Kelin Ekek
Kōhomen Kōhoma Hari

Jīvitē Væḍi Hariyak Gevune Ape Pārē,
Upatinma Dāṁgalē Mē Kōmat Væḍiyi Naharē,
Apinam Diltō Pāgal Ekē,
Kōmat Inne Ātal Ekē,
Molē Ghana Mīṭar Ekē Run Vena Ekek Malle…

[verse1]
Kirisappayo Tūl Dānavā,
Gæṭavarayō Cool Gahanavā,
Traffic Kāleṭa Uhulannǣ Raṭapurā Call Gahanavā,..
Api Gānaṭa Bōle Dānavā,
Kōhoma Hari Jivitē Rōla Gahanavā,
Rævvot Rævvā Rævvāmayi Mahasōnā Unat Orōlā Balanavā…!

Dæn Full Decent Guspiya Allapu Tirisanā Gahē Bændā,
Islanwide “Visabīje” Denne Api Mehē In̆dan,
Paṭṭa Gahanavā Æhē In̆dan,
Magulak Kiyanavā Ohē In̆dan,
Ṭræk Eka Dānne 09ṭa Ēt Kaṭṭiya Ready 05hē In̆dan,

Kalabala Karanna Epā Kana Bona Tænvala Āpu,
Miṭa Molavala Gahanavā An̆ḍagahalā Mehe Enavākō,
Boṭa Elō Elō Gahanavā Pampōri Katā Karot Kollo Vaṭakaragena Āpahu,
Bolā Æragatte Lesi Pahasu Kaṭak Nemeyi Perakala Vahapu..//

Gānaṭa Tænaṭa Aḍō Enter Venne,
Seppaḍavijjāva Dāgena Nǣḍō Mē Mannaṁ Chater Venne,
Baka Paṇḍita Poḍi Evunut Hīnen Harry Potter Vennē,
Issara Karapuvā Apiṭat Malli Dæn Dæn Tamayi Mīṭar Venne….!

[hook1]
Bara Feeling Ekē Vaṭamēsa Party Dāpu Sālē,
Eka Call Eken 20/30k Gennavapu Kālē,
Tāmat Ekek Diga Dālā Rolling Ekē,
Finish Venne Morning Ekē,
Veyaṁ Konda Kelin Ekek
Kōhomen Kōhoma Hari

Jīvitē Væḍi Hariyak Gevune Ape Pārē,
Upatinma Dāṁgalē Mē Kōmat Væḍiyi Naharē,
Apinam Diltō Pāgal Ekē,
Kōmat Inne Ātal Ekē,
Molē Ghana Mīṭar Ekē Run Vena Ekek Malli…!

[hook2]
Jīvitē Goḍak Deneki Āva Nāva,
Vēdanāven Hitanne Æn̆gilla Kanē Gāva Gāva,
Hæmadēma Vēdanāva,
Ræpa Unā Bhāvanāva,
Yannama Dennǣ Kollo Kiyanavā Śānā Ōna Tava Tava Tava Tava….!

[bridge]
_________________
Kollo Kiyanavā Yannam Dennǣ Śānā Ōna Tava Tava… Tava… Tava..!

[verse2]
Kelavala Gam(Glue) Auto Ælavenne,
Helavena Dat Auto Gælavenne,
Keḷa Bin̆dak Nǣ Kaṭin Holavanne,
Marivānā Nam Passen Elavanne,

Eḷivenakam Ātal Dānavā
Varakeṭa Ka/ko Kākkot Vahanavā,
Olu Hirakaragena Bæri Bara Karē Tiyan Kaḷu Suruṭṭuva Bibī Tē Ekak Gahanavā..!

Kavuda Manda Maṭa Kōlak📞 Gahanavā
Maṁ Dannǣ Maṁ Pārak Gahanavā,
Empty Māru Gal Kālak Gahanavā,
Pārak Gāne Api Karak Gahanavā…!

Gevunu Kāleka Ihata
Ē Unnu Evun Dæn Næta,
Kīvā Nokīvā Māhite Evun Ihalimma Æta…./

[bridge2]
Api Āpu Giyapu Kāpu Bīpu Tænvala Kiyapukarapu Dēval Dōṁkāre Tiyanavā Kaṁvala Tāma…./
Quality Pamaṇayi Api Vædagat Koṭa Salakanne, Anavaśyayi Tānāntara Saha Pudgala Nāma…//

[hook1]
Bara Feeling Ekē Vaṭamēsa Party Dāpu Sālē,
Eka Call Eken 20/30k Gennavapu Kālē,
Tāmat Ekek Diga Dālā Rolling Ekē,
Finish Venne Morning Ekē,
Veyaṁ Konda Kelin Ekek
Kōhomen Kōhoma Hari

Jīvitē Væḍi Hariyak Gevune Ape Pārē,
Upatinma Dāṁgalē Mē Kōmat Væḍiyi Naharē,
Apinam Diltō Pāgal Ekē,
Kōmat Inne Ātal Ekē,
Cāṭar Vennǣ Decent Ekē Inna Ekek Mallē…..!!

Full rights of the lyrics belong to the original owners

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Shaan Putha

Listen

Shan Putha - VisaBJAY (විසබීජේ) | Official Music Video

Play Video