Release Date

Feb, 06 2023

View Count

360

DILU Beats – Neth Manema Lyrics

DILU Beats – Neth Manema Lyrics in English

Kataraka Tani Dævena Valāvē
Eka Davasaka Sevanehi Āvē
Hiri Poda Næti Kan̆dulu Avārē Mā
Tani Taruvak Miyena Velāve
Obe Dasunak Mævena Niyāvē
Ada Tavamat San̆dalu Talāvē Mā

Ē Ridum Nivī Mā Hadē
Ǣ Ḷan̆gin Rædīlā Vagē
Sīruven Ḷayē Pem Mal Pīdunā

Maṁ Num̆be Netmānema Innam
Muva Sarasan Susumak Gāne Hin̆dī Nam
Me Hita Sanasan Hæn̆guman Māge Vin̆dī Nam
Oba Enakal Mohotak Mā Me Hin̆dinnam

Mævunāvē Gimhānē Dæn Ālē Katā
Æhunāvē Gumnādē Tun Yāmē Purā
Rǣ Hīna Gāne Āye Āye
Oya Rūpe Pēna Vārē
Num̆be Dǣsa Mānē Nævatunā
Maṭa Hīna Gēna Aṁganāvē
Peradāka Æyida Nāvē
Nokiyā Kiyū Dē Tērunā

Ē Ridum Nivī Mā Hadē
Ǣ Ḷan̆gin Rædīlā Vagē
Sīruven Ḷayē Pem Mal Pīdunā

Maṁ Num̆be Netmānema Innam
Muva Sarasan Susumak Gāne Hin̆dī Nam
Me Hita Sanasan Hæn̆guman Māge Vin̆dī Nam
Oba Enakal Mohotak Mā Me Hin̆dinnam

DILU Beats – Neth Manema Lyrics English Meaning

Kataraka single burning cloud
One day came in the shade
I am outside of tears without stinging
When a single star dies
A vision of you is created
Today I am still in Sandalu Valley

Those hurts are gone in my heart
It’s like staying close to her
The flower of love in the chest was alert

I will be in your eyes
If the deer sits with a sigh
I wish I had experienced these comforting feelings
I will sit here for a while until you come

The stories of the summer are now created
The sound of silence was heard throughout the three days
Night dreams again and again
When you see that picture
Your eyes stopped
In the yard that brings me dreams
Why did you take a bath the day before?
I understood what was said without saying

Those hurts are gone in my heart
It’s like staying close to her
The flowers of love in the chest were alert

I will be in your eyes
If the deer sits with a sigh
I wish I had experienced these comforting feelings
I will sit here for a while until you come

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Magampura Records

Listen

DILU Beats - Neth Manema (මං නුඹෙ නෙත් මානෙම ඉන්නම්) Official Music Video

Play Video