Me Andare Raye Lyrics – Kiyaapan – Anushka Udana New Song

Me Andare Raye Lyrics – Kiyaapan – Anushka Udana New Song in English

Niværadi Kaḷa Nohæki Nisā Mama
Nihan̆ḍava Hæruṇā
Nætuvama Bæhæ Kiyapu Kenā Num̆ba
Magahæra Tibuṇā

Me Mā Matakaye Nætuvāṭa
Mage Ālē Matakama Nǣda

Mē Andārē Ræyē
Hṛdē Gindarē Dævē
Kiyāpan Æyi Nogiyē Muladīma

Dunnu Mandāsē Magē
Gattē Æyi Āyē Mesē
Kiyāpan Māgē Tibū Væradīma

Hita Nivā Ganu Bæri Niyā
Num̆ba Æviluva Gini Rasa Vin̆dimi Mā
Tani Velā Huru Næti Nisā
Mama Netu Nopiyā Ræya Varaṇavā

Me Mā Matakaye Nætuvāṭa
Mage Ālē Matakama Nǣda

Mē Andārē Ræyē
Hṛdē Gindarē Dævē
Kiyāpan Æyi Nogiyē Muladīma

Dunnu Mandāsē Magē
Gattē Æyi Āyē Mesē
Kiyāpan Māgē Tibū Væradīma

Me Andare Raye Lyrics – Kiyaapan – Anushka Udana New Song English Meaning

Because I can’t fix it
Turned quietly
You are the one who said it is impossible
had missed

I don’t remember this
Don’t you remember my date?

This Andare night
Burning in the fire of the heart
Tell me why you didn’t go in the beginning

Dunnu Mandase is mine
Why did you take it like this again?
Tell me my mistake

I can’t stop thinking about it
I taste the fire when you burn me
Because he is not used to being alone
I choose the night without closing my eyes

I don’t remember this
Don’t you remember my date?

This Andare night
Burning in the fire of the heart
Tell me why you didn’t go in the beginning

Dunnu Mandase is mine
Why did you take it like this again?
Tell me my mistake

Tags

Latest Lyrics

Get lost in the uplifting lyrics and soulful sounds of SZA's hit song "Good Days." This track is sure to brighten your day and bring a sense of hope and joy to your life. Read on to learn more about this feel-good song.

Trending

Album

Unknown

License

Wasthi Production

Listen

Kiyaapan - Anushka Udana Ft. Chamath & Yasho | Wasthi Productions

Play Video