Produced By

Listen On

Release Date

May 11, 2015

View Count

252

Meedumen Wasi Lyrics

Meedumen Wasi Lyrics in English

Mīdumen Væsī Kaduyāya Salita Vī
Oya Vāge Sītalen Naliyāvi Kiti Kævī
Nīla Nimnayē Ratu Rōsa Mal Pipī
Api Vāge Ādaren Hinæhēvi Laṁ Vevī

Lā Hirugē Sevanē Viḍā Nivā
Ē Suvayē Næḷavenna Net Piyā

Sēda Nillē Mal Yāyē
Ævida Yannayi Hit Mānē
Obaya Māgē Raja Dahanē
Kirula Himi Vū Manamālī

Obaya Hīnaya Santānē
Vætira Innam Mē Hīnē
Sihina Vimanē Sihilællē
Igila Yāden Mævu Hīnē

Muhudu Veraḷē Raḷa Vāgē
Ævit Koduran Ran Ālē
Hamana Naḷa Sē Hændǣvē
Turuḷu Vī Igilemi Āyē

Mīdumen Væsī Kaduyāya Salita Vī

Meedumen Wasi Lyrics English Meaning

The mountain is covered with fog
You will shrivel and be tickled by the cold
Red roses bloomed in the Neela valley
We will smile with love and become close

Relax in the shade of the sun
The eyes of the healer

Silk blue flowers
I want to walk
You are my king
The crowned bride

You are the dream child
I will lie down in this dream
Dreaming is in the mind
A dream created by flying

Like waves on the beach
Come and visit Koduran Ran Ale
Like a flute in the evening
I hugged and flew again

The mountain is covered with fog

Tags

Latest Lyrics

Trending

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Hiripoda Wassa

License

2014 SGM

Listen

Neela Nimnaye

Play Video