Release Date

Sep 13, 2023

View Count

609

Gangadara – Yashodara Lyrics

Gangadara – Yashodara Lyrics in English

In̆dahiṭa Væṭena Væhi Kōḍeka Temīgena
Kaha Mal Kiniti Poḷavaṭa Æs Ayāgena
Prēmaya Giya Pasuva Suḷan̆gē Gasāgena
Durutu San̆da Væṭuṇi Ahasen Kaḍāgena

Ridum Demin Ikiḷana Hæma Ræyak Purā
Ædum Devana Hisa Oya Urahisin Darā
Netin Væṭena Kan̆duḷæl Pisa Sasara Purā
Itin Ādareyi Tāmat Yasōdharā

Rǣ Vī Væṭena Kaḷuvaṭa Taru Eḷi Yā Vī
Rǣ Hī Sovin Kī Si Pada Pǣhēvī
Mā Vī Ketaṭa Vaṭa San̆da Diya Sē Prēmī
Pē Vī Varen Mage Papuvaṭa Sīdēvī

Gangadara – Yashodara Lyrics English Meaning

Drenched in the occasional rain
The yellow flower pinched the ground with its eyes
Gone in the wind after love is gone
The distant moon fell from the sky

Hurting and hiccups all night long
The second head of clothes is carried on the shoulders
Wipe away the tears that fall from your eyes throughout the ages
So still love Yasodhara

The stars have come out in the darkness of the night
At night Sovin Ki Si Pada Pehevei
I am a lover like the moon around the field
Pee Vee vaar sedevi to my chest

Tags

Album

Unknown

License

Premaneeya Sangeethaya

Listen

Yashodara Trailer - Gangadara | (යශෝධ​රා)

Play Video